Powstał Komitet Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych

KOMUNIKAT

Konflikt i wszystkie wydarzenia związane z walką Polonii o pozostawienie Pomnika Zbrodni Katyńskiej w miejscu, w którym stoi od ponad 26 lat  stały się niezwykle mocnym spoiwem łączącym wielką rzeszę Polonusów będących w opozycji do propozycji burmistrza Fulopa. Zaistniała gwałtowna i niecierpiąca zwłoki potrzeba zrzeszenia Polonii Nowego Jorku i New Jersey w jakąś jedną organizację, która miałaby w swoich założeniach przede wszystkim ochronę polskich symboli, takich właśnie, jak pomniki, a mniej polityki.

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że w dniu 13 czerwca, 2018 roku został zarejestrowany i powołany do działalności KOMITET OCHRONY POMNIKA KATYŃSKIEGO I OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH.

Na jego czele stanął, zgodnie z wolą dwudziestu jeden Członków-Założycieli, Janusz Sporek. W komitecie są przedstawiciele z Jersey City, Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut, Massachusetts i Pensylwanii. Są emigranci ostatnich lat i emigranci powojenni, są Amerykanie polskiego pochodzenia i rdzenni Amerykanie. W niedługim czasie Komitet zorganizuje spotkanie inicjacyjne połączone z konferencją prasową.

Podstawowymi założeniami Komitetu będą zagadnienia związane z ochroną polskich zabytków na ziemi amerykańskiej, jak też systemowa działalność edukacyjna, co jest niezwykle potrzebne, a czego brak ujawnił ostatni konflikt. Edukacja historyczna, to ta płaszczyzna, której Polska komunistyczna nie miała w planie nigdy realizować, – wszystko miało być zakłamane, proradzieckie. Polska posolidarnościowa niestety, nie zrobiła w tej kwestii niczego, a obecne rządy zaczęły, jakieś próby, niemniej nie są to działania, które mogą wpłynąć na świadomość Amerykanów, jeśli chodzi o nasze wartości historyczne i patriotyczne. W założeniach działalności Komitetu będzie też współpraca z innymi nacjami, które, podobnie, jak nasza mają na terenie USA swoje miejsca pamięci i więzi narodowej.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.